سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حافظ

الا ای آهوی وحشی کجایی

مرا با توست چندین آشناییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حافظ - الا ای آهوی وحشی کجایی

hgh hd Hi,d ,pad ;[hdd

lvh fh j,sj ]kndk Hakhdd

 • جستجوی حدیث عشق در همه ی آثار
 • جستجوی اینجا در همه ی آثار
 • جستجوی پناه در همه ی آثار
 • جستجوی به نطقادمی بهتر است از داب در سعدی
 • جستجوی لاله در حافظ
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی تک بیت در مولوی
 • جستجوی آرامش در همه ی آثار
 • جستجوی مدح حضرت علی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508725