سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

قبول کن که نصیحت به فال میمون است

تو خود مبارک رویی و نیک بخت اثریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - قبول کن که نصیحت به فال میمون است

rf,g ;k ;i kwdpj fi thg ldl,k hsj

j, o,n lfhv; v,dd , kd; foj hevdتعداد ابیات منتشر شده : 373712