سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

اگر شکیب ندارم شکست مکنید

چگونه صبر کند بر فراق دوست کسیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - اگر شکیب ندارم شکست مکنید

h'v a;df knhvl a;sj l;kdn

]',ki wfv ;kn fv tvhr n,sj ;sdتعداد ابیات منتشر شده : 373712