سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

اگر ز بخت مساعد شود که روی تو بینم

دگر ز کوی تو نبود سفر به هیچ زمینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - اگر ز بخت مساعد شود که روی تو بینم

h'v c foj lshun a,n ;i v,d j, fdkl

n'v c ;,d j, kf,n stv fi id] cldklتعداد ابیات منتشر شده : 288239