سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

به روزگار چنین فرصتی بود دریاب

که امشبت به جهان کامیاب می بینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - به روزگار چنین فرصتی بود دریاب

fi v,c'hv ]kdk tvwjd f,n nvdhf

;i hlafj fi [ihk ;hldhf ld fdklتعداد ابیات منتشر شده : 288224