سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
حکیم نزاری

بر ناله ی زار من رحمت نکنی یک شب

هم در تو رسد روزی سوز دل مسکینمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

حکیم نزاری - بر ناله ی زار من رحمت نکنی یک شب

fv khgi d chv lk vplj k;kd d; af

il nv j, vsn v,cd s,c ng ls;dkl


 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600