سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

به انصاف دریاکشانند کانجا

ز جور نهنگ عنا می گریزمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - به انصاف دریاکشانند کانجا

fi hkwht nvdh;ahkkn ;hk[h

c [,v kik' ukh ld 'vdcl


 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658