سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

کرده ام توبه به دست صنم باده فروش

که دگر می نخورم بی رخ بزم آراییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - کرده ام توبه به دست صنم باده فروش

;vni hl j,fi fi nsj wkl fhni tv,a

;i n'v ld ko,vl fd vo fcl Hvhdd

تعداد ابیات منتشر شده : 509595