سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چه سود آفرین بر سر انجمن

پس چرخه نفرین کنان پیرزن؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چه سود آفرین بر سر انجمن

]i s,n Htvdk fv sv hk[lk

\s ]voi ktvdk ;khk \dvck?


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561