سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

ز چشم دوست فتادم به کامهٔ دل دشمن

احبتی هجرونی کما تشاء عداتیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - ز چشم دوست فتادم به کامهٔ دل دشمن

c ]al n,sj tjhnl fi ;hliٔ ng nalk

hpfjd i[v,kd ;lh jahء unhjd

تعداد ابیات منتشر شده : 507630