سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چون من آب زندگانی یافتم

غم نباشد گر بمیرد حاسدی



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چون من آب زندگانی یافتم

],k lk Hf ckn'hkd dhtjl

yl kfhan 'v fldvn phsnd

 • جستجوی چو شمشیر پیکار در سعدی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی صبح در همه ی آثار
 • جستجوی بی قرار در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در سعدی
 • جستجوی برق در سعدی
 • جستجوی گاه مستی و گاه خرابی تو در اوحدی
 • جستجوی برخیز در همه ی آثار
 • جستجوی ساق در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660