سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

آنچه ما را در دل است از سوز عشق

می نشاید گفت با هر باردیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - آنچه ما را در دل است از سوز عشق

Hk]i lh vh nv ng hsj hc s,c uar

ld kahdn 'tj fh iv fhvnd

 • جستجوی دختر در فردوسی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی بروای ناصحوبردُردکشان خرده مگیر در حافظ
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی رخسار در صائب تبریزی
 • جستجوی آوارگی در همه ی آثار
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی انتظار در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507660