سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

سعدیا گر روزگارت می کشد

گو بکش بر دست سیمین ساعدیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - سعدیا گر روزگارت می کشد

sundh 'v v,c'hvj ld ;an

', f;a fv nsj sdldk shund

تعداد ابیات منتشر شده : 507660