سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

همه عالم نگران تا نظر بخت بلند

بر که افتد که تو یک دم نگرانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - همه عالم نگران تا نظر بخت بلند

ili uhgl k'vhk jh kzv foj fgkn

fv ;i htjn ;i j, d; nl k'vhka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165