سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سعدی

چون تحمل نکند بار فراق تو کسی

با همه درد دل آسایش جانش باشیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سعدی - چون تحمل نکند بار فراق تو کسی

],k jplg k;kn fhv tvhr j, ;sd

fh ili nvn ng Hshda [hka fhad

تعداد ابیات منتشر شده : 510165