سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

از تف بیلک شه کشور

شاه مرغان بیفکند شهپرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - از تف بیلک شه کشور

hc jt fdg; ai ;a,v

ahi lvyhk fdt;kn ai\v

 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی تخم مرغ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی صد حقیقت در پروین اعتصامی
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • جستجوی زاهد دنیا پرست در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050