سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

در عرین گر شیر بیند آهو از انصاف تو

نرم نرم از بیم آهو شیر بگذارد عرنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - در عرین گر شیر بیند آهو از انصاف تو

nv uvdk 'v adv fdkn Hi, hc hkwht j,

kvl kvl hc fdl Hi, adv f'bhvn uvk


 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630