سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سیف فرغانی

الا ای غنچهٔ در پوست مانده

بهار آمد گه اشکفتن تستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سیف فرغانی - الا ای غنچهٔ در پوست مانده

hgh hd yk]iٔ nv \,sj lhkni

fihv Hln 'i ha;tjk jsjتعداد ابیات منتشر شده : 373712