سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

هیچ شیئی بی نعمت الله هست نیست

نعمت الله در همه اشیا طلبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - هیچ شیئی بی نعمت الله هست نیست

id] adئd fd kulj hggi isj kdsj

kulj hggi nv ili hadh xgf


 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • جستجوی امید در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267