سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

دل که بی دلبر بود بی جان بود

خوش بود جانی که با جانان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - دل که بی دلبر بود بی جان بود

ng ;i fd ngfv f,n fd [hk f,n

o,a f,n [hkd ;i fh [hkhk f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561