سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

نعمت الله است عالم سر به سر

نعمت الله در همه عالم نگرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - نعمت الله است عالم سر به سر

kulj hggi hsj uhgl sv fi sv

kulj hggi nv ili uhgl k'vتعداد ابیات منتشر شده : 285754