سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

گلدستهٔ باغ لایزالیم

پیوسته چو گل به دست عشقیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - گلدستهٔ باغ لایزالیم

'gnsjiٔ fhy ghdchgdl

\d,sji ], 'g fi nsj uardl


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586