سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شاه نعمت الله ولی

ما نقش خیال خوش بینیم

رفتیم به خواب این عجب بینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شاه نعمت الله ولی - ما نقش خیال خوش بینیم

lh kra odhg o,a fdkdl

vtjdl fi o,hf hdk u[f fdk


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630