سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

حسین زواری نین قورتاردی صبری

قیراق بو قوردلاری ، کافتاری ، بیریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - حسین زواری نین قورتاردی صبری

psdk c,hvd kdk r,vjhvnd wfvd

rdvhr f, r,vnghvd ، ;htjhvd ، fdvd


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586