سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

آچاق یول کربلایه ، کاظمینه

چکک آغوشه او شش گوشه قبریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - آچاق یول کربلایه ، کاظمینه

H]hr d,g ;vfghdi ، ;hzldki

];; Hy,ai h, aa ',ai rfvd


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561