سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شهریار

قیزی زینب أوزی صاحب عزادیر

چاغیر زهرانی عاشورایه گلسینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شهریار - قیزی زینب أوزی صاحب عزادیر

rdcd cdkf أ,cd whpf uchndv

]hydv civhkd uha,vhdi 'gsdk


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573