سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ بهایی

جای دگر نماند، که سوزم ز دیدنت

رخساره در نقاب ز بهر چه می کنی؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ بهایی - جای دگر نماند، که سوزم ز دیدنت

[hd n'v klhkn، ;i s,cl c ndnkj

voshvi nv krhf c fiv ]i ld ;kd?

تعداد ابیات منتشر شده : 509610