سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

بدانی گر بمیری اندرین تو

که موتوا این بود قبل ان تموتواآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - بدانی گر بمیری اندرین تو

fnhkd 'v fldvd hknvdk j,

;i l,j,h hdk f,n rfg hk jl,j,h

تعداد ابیات منتشر شده : 466260