سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
شیخ محمود شبستری

در این ره انبیا چون ساربانند

دلیل و رهنمای کاروانندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

شیخ محمود شبستری - در این ره انبیا چون ساربانند

nv hdk vi hkfdh ],k shvfhkkn

ngdg , viklhd ;hv,hkknتعداد ابیات منتشر شده : 206294