سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

مطرب و می چون به دست افتاد، شاهد گو مباش

کز فروغ مه، زمین و آسمان سیمین برستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - مطرب و می چون به دست افتاد، شاهد گو مباش

lxvf , ld ],k fi nsj htjhn، ahin ', lfha

;c tv,y li، cldk , Hslhk sdldk fvsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508575