سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
صائب تبریزی

جز خط دل سیه که مبیناد روز خوش

بر شمع آفتاب که دامن فشانده است؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

صائب تبریزی - جز خط دل سیه که مبیناد روز خوش

[c ox ng sdi ;i lfdkhn v,c o,a

fv alu Htjhf ;i nhlk tahkni hsj?


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی گذر عمر در همه ی آثار
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی گردش روزگار در حافظ
 • جستجوی مو در همه ی آثار
 • جستجوی موی در همه ی آثار
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288239