سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

با غنچه شو مصاحب و با یاسمن نشین

با ارغوان طرب کن و با لاله می گسارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - با غنچه شو مصاحب و با یاسمن نشین

fh yk]i a, lwhpf , fh dhslk kadk

fh hvy,hk xvf ;k , fh ghgi ld 'shvتعداد ابیات منتشر شده : 285739