سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عبید زاکانی

بالا بلندی گیسو کمندی

سلطان حسنی فرمانروائیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عبید زاکانی - بالا بلندی گیسو کمندی

fhgh fgknd 'ds, ;lknd

sgxhk pskd tvlhkv,hئd

تعداد ابیات منتشر شده : 508665