سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

بسی چادر کشد اشکوفهٔ پاک

کشیده ما بچادر روی برخاکآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - بسی چادر کشد اشکوفهٔ پاک

fsd ]hnv ;an ha;,tiٔ \h;

;adni lh f]hnv v,d fvoh;


 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727