سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
عطار

می چون خون بی اندازه میشد

جگر زان خون ببر در تازه میشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

عطار - می چون خون بی اندازه میشد

ld ],k o,k fd hknhci ldan

['v chk o,k ffv nv jhci ldan


 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482