سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فایز

به قامت مظهر سرو رسایی

به طلعت دلفریب و جانفزاییآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فایز - به قامت مظهر سرو رسایی

fi rhlj lziv sv, vshdd

fi xguj ngtvdf , [hktchdd


 • جستجوی اسب در فایز
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292184