سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فرخی سیستانی

تا همی خایم لب و دندان خویش

ز آرزوی آن لب و دندان دوستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فرخی سیستانی - تا همی خایم لب و دندان خویش

jh ild ohdl gf , nknhk o,da

c Hvc,d Hk gf , nknhk n,sj


 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267