سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
فیض کاشانی

قصه اندوه دل بسیار شد خاموش شو

هر که بشنید این انین بیمار شد خاموش شوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

فیض کاشانی - قصه اندوه دل بسیار شد خاموش شو

rwi hkn,i ng fsdhv an ohl,a a,

iv ;i fakdn hdk hkdk fdlhv an ohl,a a,


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561