سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

به زنگ اندر زلازل چون که بر عارض بود زنگش

به چین اندر هزاهز چون که بر ابروفتد چینشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - به زنگ اندر زلازل چون که بر عارض بود زنگش

fi ck' hknv cghcg ],k ;i fv uhvq f,n ck'a

fi ]dk hknv ichic ],k ;i fv hfv,tjn ]dka


 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630