سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ای بس که آب دادم و تیمارکردمت

نه زبن زدم به پیشت و نه بر بستمت لجامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ای بس که آب دادم و تیمارکردمت

hd fs ;i Hf nhnl , jdlhv;vnlj

ki cfk cnl fi \daj , ki fv fsjlj g[hlتعداد ابیات منتشر شده : 367907