سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قاآنی

ز جفر و منطق و تجوید و رمل و اسطرلاب

نجوم و هیات و تفسیر و حکمت و آثارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قاآنی - ز جفر و منطق و تجوید و رمل و اسطرلاب

c [tv , lkxr , j[,dn , vlg , hsxvghf

k[,l , idhj , jtsdv , p;lj , Hehv


 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254