سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
قدسی مشهدی

شب همه شب چون هوس می کنند

راه چو کشتی به شکم طی کنندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

قدسی مشهدی - شب همه شب چون هوس می کنند

af ili af ],k i,s ld ;kkn

vhi ], ;ajd fi a;l xd ;kkn


 • جستجوی نگار در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی عمر برف است و افتاب تموز در سعدی
 • جستجوی زن در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی معنی این شعر در اوحدی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی ماه در حافظ
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712