سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
محتشم کاشانی

در زمین ذات و خیر دولتش روزی که کرد

نصرت استیلا پی رد جلای ناگهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

محتشم کاشانی - در زمین ذات و خیر دولتش روزی که کرد

nv cldk bhj , odv n,gja v,cd ;i ;vn

kwvj hsjdgh \d vn [ghd kh'ihk


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573