سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مسعود سعد سلمان

کوه است با رزانت و نارست با علو

باد است با سیاست و آب است با صفاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مسعود سعد سلمان - کوه است با رزانت و نارست با علو

;,i hsj fh vchkj , khvsj fh ug,

fhn hsj fh sdhsj , Hf hsj fh wth


 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267