سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
مولوی

هین بخور پاک و حلال و بی حساب

بی صداع و نقل و بالا و نشیبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

مولوی - هین بخور پاک و حلال و بی حساب

idk fo,v \h; , pghg , fd pshf

fd wnhu , krg , fhgh , kadf

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474642