سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

به رویش همی بر دمد مشک سارا

مگر راه بر طبل عطار داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - به رویش همی بر دمد مشک سارا

fi v,da ild fv nln la; shvh

l'v vhi fv xfg uxhv nhvn


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727