سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

اگر داد کرده است پس تا ابد

خدای است و ما بندگان، لاجرم



آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - اگر داد کرده است پس تا ابد

h'v nhn ;vni hsj \s jh hfn

onhd hsj , lh fkn'hk، gh[vl



تعداد ابیات منتشر شده : 367907