سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ناصرخسرو

هرچند به خوب و خوش سخن ها

خرمای عزیز خوش گوارمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ناصرخسرو - هرچند به خوب و خوش سخن ها

iv]kn fi o,f , o,a sok ih

ovlhd ucdc o,a ',hvl


 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی چگونه ای در وحشی بافقی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712