سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شبرنگ چرائی ای شب افروز

روزت ز چه شد سیه بدین روزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شبرنگ چرائی ای شب افروز

afvk' ]vhئd hd af htv,c

v,cj c ]i an sdi fndk v,cتعداد ابیات منتشر شده : 367907