سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

بد با تو نکرد هر که بد کرد

کان بد به یقین به جای خود کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - بد با تو نکرد هر که بد کرد

fn fh j, k;vn iv ;i fn ;vn

;hk fn fi drdk fi [hd o,n ;vnتعداد ابیات منتشر شده : 373712